Vad är ett företagsevent?

Ett företagsevent är en händelse eller aktivitet som arrangeras av ett företag för att främja samhörighet, fira framgångar, inspirera sina anställda eller stärka varumärket. Det kan vara allt från en enkel teambuildingaktivitet till en stor konferens eller gala. I detta blogginlägg kommer vi att utforska olika aspekter av företagsevent och varför de är viktiga för […]

12 punkter – hur ni kan uppnå en god arbetsmiljö inom ert företag

En bra arbetsmiljö, vad kännetecknar den? Och vilka faktorer är det som gör att medarbetarna upplever en bra arbetsmiljö? Vi har skapat en punktlista, där ni tillsammans i ledningsgruppen kan gå igenom, punkt för punkt, för att kunna skapa den bästa möjliga arbetsmiljön på er arbetsplats.  12 punkter för en god arbetsmiljö – Få feedback, […]

Värdet av en bra företagskultur: Hur medarbetarnas välbefinnande påverkar företaget och dess resultat.

En framgångsrik organisation strävar alltid efter att skapa en positiv företagskultur. En bra företagskultur bygger på gemensamma värderingar, delade mål och en atmosfär av samarbete och respekt. Men vad är egentligen värdet av en bra företagskultur? I den här bloggposten förklarar vi hur anställdas välmående kan påverka företaget och dess resultat. 💪 Ökad motivation och […]

Kontakta mig!

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i namn samt telefon eller e-post så återkommer vi till dig!