Riktlinjer för en bättre hälsa hos medarbetarna – så får ni ökad rörelse varje dag.

Att rörelse i vardagen har positiv effekt på vår hälsa är väl ingen nyhet i sig. Men att faktiskt få in mer rörelse i vardagen är inte lika lätt som man tror. Folkhälsomyndigheterna har kommit med nya riktlinjer gällande rörelse för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige. Detta är baserat utifrån WHO:s uppdaterade globala riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande från 2020. All rörelse räknas, och här kommer vi med några tips på hur ni kan på ett roligt sätt, samla rörelser i vardagen och hitta enkla vardagsaktiviteter.

Ta rörelsepauser

Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande. Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls. En idé är att sätta en timer, där hela gruppen ställer sig upp och utför några rörelser som främjar blodcirkulationen. Eller be dina medarbetare lägga in i sitt schema återkommande rörelsepauser där de går en tur i korridoren, eller använder sig av några av nedan nämnda rörelser.

Balansera på ett ben

Ta helst av skorna. Balansera på ett ben i taget, 30 sekunder på vardera ben. Balansera därefter 15 sekunder på vardera ben samtidigt som du blundar.

Sitt ned – stå upp

Använd dig av stolen du sitter och jobbar i. Växelvis ställ dig upp och sätt dig ned. Gör detta minst tio gånger. För att få in ännu mer i rörelsen, prova olika tempo, riktigt långsamt eller snabbt.

Spreta med fingrar och tår

Denna rörelse kan göras sittande, stående eller samtidigt som du går. Variera mellan att knipa och spreta med tår och fingrar. Gör rörelserna minst tio gånger.

Anordna en tävling

Många tycker det är roligt med tävlingar, vilket är ett bra sätt att få medarbetare att röra på sig lite extra i vardagen. Här ges möjlighet till många olika variationer och idéer, och kan vara antingen per dag, vecka eller under en hel månad.

Välja trapporna istället för hissen

Har ni trappor, men möjlighet att ta hiss? Vanligt är att man väljer hissen, av ren rutin eller lathet. Men hur många hade valt trapporna istället, om ni hade haft en tävling där den som oftast gått i trapporna vinner? För att göra dem extra engagerade kan de vinna en lunch, eller något annat som företaget kan erbjuda. Detta för att stärka intresset, och visa att hälsa är ett viktigt inslag i företagets arbetsmiljö.

Hur långt kan teamet gå tillsammans?

För att få in samarbete samtidigt som ni satsar på rörelse och hälsa, är teamutmaning en rolig idé. Antingen är det olika avdelningar “mot varandra”, eller ett samarbete, hur långt de kan nå tillsammans. I detta sammanhang skulle e stegtävling passa sig bra, där telefonen kan mäta antalet steg eller kilometer. Varje team skriver in sina resultat i ett dokument, där det vinnande laget kan koras. Alternativt att alla skriver in antalet kilometer de gått, så att ni sedan kan räkna ihop hur långt ni gått tillsammans. Kanske det kan bli ett varv runt jorden?

Vi kan garantera, att ni kommer få mer skratt och gemenskap, förnyad energi, ökat fokus och mer sprudlande kreativitet. Detta är bara några av fördelarna med att få in mer rörelse i vardagen, där välmåendet hos era medarbetare förbättras. Ett annat tips är att införa några av dessa punker under möten, konferenser och andra företagsaktiviteter där mycket information kommer tas upp. På så sätt är deltagarna mottagligare med en förhöjd energinivå. Lika så ökar gemenskapen, då rörelse och glädje går hand i hand. 


👉 Vill ni boka in en rolig aktivitet som främjar rörelse och gemenskap utanför kontoret? Kolla in det här!

Aktiviteter för sommarmingel som ger glada medarbetare ända in på hösten

Aktiviteter för en minnesvärd möhippa

Kunskapsbyggande konferenser

11 tips på hur företag kan integrera mer kunskapsbyggande för sina anställda:

Varför kunskapsbyggande är avgörande för företag och medarbetare

Konferensens fördelar för kommunikationen inom företaget

Vad är ett företagsevent?

Kontakta mig!

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i namn samt telefon eller e-post så återkommer vi till dig!