12 punkter – hur ni kan uppnå en god arbetsmiljö inom ert företag

En bra arbetsmiljö, vad kännetecknar den? Och vilka faktorer är det som gör att medarbetarna upplever en bra arbetsmiljö? Vi har skapat en punktlista, där ni tillsammans i ledningsgruppen kan gå igenom, punkt för punkt, för att kunna skapa den bästa möjliga arbetsmiljön på er arbetsplats. 

12 punkter för en god arbetsmiljö

– Få feedback, både uppmutran och förbättringsmöjligheter.– Uppleva trivsel, samvaro och vänskap.
– Kunna påverka och planera sitt eget arbete.
– Få möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker.
– Öppen och tydlig kommunikation.
– Kollegor/ledare som respekterar varandra.
– Få variation för kropp och själ.
– Ha kontroll, ligga steget före och undvika negativ stress.
– Liten risk för ohälsa och skador på grund av arbetet.
– Känna trygghet, både psykiskt och fysisk.
– Veta vilket ansvar och vilka befogenheter man har.
– Får hjälp och stöd när det behöver det.
– Göra fel utan att bli anklagad eller påhoppad.

Kommunicera, kommunicera och kommunicera.

Ha alltid en öppen kommunikation. Det gör att alla alltid har insikt i vad som händer och vad som förväntas av dem. De får insikt i vilka mål vi tillsammans ska uppnå och vem som ansvarar för vad. Det bidrar också till mindre ryktesspridningar och missförstånd, då alla alltid får samma information, i alla led. En kommunicerande verksamhet, kan hjälpa medarbetarna att ligga steget före, undvika negativ stress och planera sitt eget arbete. Där med öppnar ni upp för dialog kring feedback, både inom gruppen i teamet och från ledarens håll.

Ha tydliga målbilder

Vet era medarbetare vilka mål ni har kort – och långsiktigt gemensamt som företag? Vet de vilka mål de har i sin roll, och hur deras utvecklingsplan ser ut framåt? Att ha tydliga målbilder gör er mer strukturerade, och bidrar till trygghet hos medarbetarna. Tillsammans kan ni jobba mot samma mål, och hjälpas åt för att nå dit.

Skapa delaktighet och laganda

Som ledare är det viktigt att vara en förebild för resten av gruppen. Överväg ditt agerande noggrant och se till att utgöra ett bra exempel. Detta bidrar till en tydlighet, samtidigt som det visar respekt gentemot gruppen att ni tillsammans strävar mot samma mål.

Arbeta aktivt med feedback

Tala med medarbetarna om deras prestation och hur den kan bli bättre. Till en början kanske inte alla blir glada av konstruktiv feedback, men när man lärt sig uppskatta feedback och tagit det till sig är det ett otroligt värdefullt verktyg.Avslutningsvis vill vi ge ett sista tips. Låt medarbetarna vara delaktiga för att ni ska skapa den bästa möjliga arbetsplatsen! Ett förslag är att arrangera en dag tillsammans, där ni går igenom arbetsmiljön, vad som är viktigt för er, och vad ni vill prioritera. Då kan ni även passa på att göra någonting roligt ihop. Vill ni ha hjälp att planera ett liknande event? Förslagsvis, så kan vi på Eventdagen hjälpa till! Läs mer om företagsevent tillsammans med Eventdagen här.Aktiviteter för sommarmingel som ger glada medarbetare ända in på hösten

Aktiviteter för en minnesvärd möhippa

11 tips på hur företag kan integrera mer kunskapsbyggande för sina anställda:

Varför kunskapsbyggande är avgörande för företag och medarbetare

Konferensens fördelar för kommunikationen inom företaget

Vad är ett företagsevent?

Kontakta mig!

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i namn samt telefon eller e-post så återkommer vi till dig!