Föreläsningar – hälsa och välmående

Föreläsningar för en hållbar företagskultur

Inspirera teamet med föreläsningar som fokuserar på hälsa, målsättningar och stärkt självkänsla. Tillsammans med Bodil Frick har kan ni lägga grunden för välmående medarbetare, med en ökad förståelse och motivation. Här får ni värdefull kunskap som hjälper er med en hållbar företagskultur, med hälsa och välmående i fokus.

Föreläsning – Målsättningar

Hur sätter vi våra mål?
Varför är de viktiga för oss?
Vad är Resultatmål, Prestationsmål, Processmål?

Föreläsning – Mentala föreställningar

Mentala föreställningar är skapade eller är återskapade av erfarenheter
med hjälp av sinnen eller känslor.
Höja motivation.
Förbättra självkänsla och självförtroende.
Hantera stress.

Föreläsning –  Misslyckande som bränsle

Att misslyckas är ett måste till att komma framåt och utvecklas.
Hur kan vi hantera misslyckanden.
Att ta bra beslut utifrån sina erfarenheter, reflektera och agera.

Tidsåtgång

1 Timme

Antal deltagare

Minimum 10 deltagare

Pris

10 000 kr

I samarbete med

Uppsala kampsportscenter

Kontakta mig!

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i namn samt telefon eller e-post så återkommer vi till dig!